GEBRUIKSVOORWAARDEN

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Maison Cécile.Op deze site verwijzen de termen "wij", "onze" en "onze" naar Maison Cécile.Maison Cécile biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden ("Algemene verkoopvoorwaarden", "Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden") , inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die toegankelijk zijn via een hyperlink.Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die door de site bladeren, die verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers aan inhoud zijn.

Lees deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt.Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van deze site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of de daarin aangeboden diensten gebruiken.Indien deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en tools die op een later tijdstip aan deze winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen.We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen.Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht.Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc.Ze bieden ons het e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw land, staat of provincie waar u woont, en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om elke meerderjarige die verantwoordelijk bent voor het gebruik van deze website.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden en u mag tijdens het gebruik van de Service de wetten van uw rechtsgebied niet overtreden (inclusief maar niet beperkt tot de wetten met betrekking tot auteursrechten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

Elke inbreuk op of schending van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook toegang tot diensten te weigeren aan een persoon.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen, en dit impliceert (a) verzending via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten.Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service of het gebruik van de Service, of enige toegang tot de Service of contact op de website, via welke de Service wordt geleverd, zonder toestemming te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren. bericht van ons.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn voor uw gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of up-to-date is.De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet uw enige bron van informatie zijn voor het nemen van beslissingen, zonder eerst nauwkeurigere, volledigere en actuelere informatiebronnen te raadplegen.Als u besluit te vertrouwen op de inhoud die op deze site wordt gepresenteerd, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan bepaalde voorafgaande informatie bevatten.Deze voorafgaande informatie is van nature niet up-to-date en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt.We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken.U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (en elk onderdeel of de inhoud van de Service) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere derde partij voor enige prijswijziging, opschorting of onderbreking van de Dienst.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar op onze website.Deze producten of diensten zijn mogelijk in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven.We kunnen niet garanderen dat uw computerscherm de kleuren nauwkeurig weergeeft.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om dit te doen, om de verkoop van onze producten of diensten aan enige persoon en in elke geografische regio of jurisdictie te beperken.We zouden dit recht van geval tot geval kunnen uitoefenen.We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken.Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product.Elke service of productaanbieding die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit bij wet is verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere koopwaar die u hebt verkregen of gekocht aan uw verwachtingen zal voldoen, noch dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren.We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren.Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of vanaf hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken.In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst.We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, afkomstig kunnen zijn van handelaren, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountinformatie te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst.U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

ARTIKEL 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, controleren of beïnvloeden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring.We hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele tools van derden.

Als u optionele tools gebruikt die op de Site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en goeddunken, en u dient de voorwaarden te bekijken waarop dergelijke tools worden aangeboden door de relevante derde partij(en).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of nieuwe functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe tools en bronnen).Op deze nieuwe functionaliteiten en deze nieuwe diensten zijn tevens deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd.We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke sites te beoordelen of te evalueren, en we garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of ander materiaal dat toegankelijk is op of vanaf deze sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie die wordt gedaan in verband met deze websites van derden.Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat.Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot de producten van deze derden dienen bij deze derden te worden ingediend.

ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN GEBRUIKERS

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of als u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"), verleent u ons te allen tijde en zonder beperking het recht om alle opmerkingen die u naar ons verzendt, te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins te gebruiken in alle media.We zijn niet en mogen niet worden verplicht (1) om de vertrouwelijkheid van opmerkingen te handhaven; (2) om aan iedereen een vergoeding te betalen voor verstrekte opmerkingen; (3) om te reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om dit te doen, inhoud controleren, bewerken of verwijderen die volgens ons, naar eigen goeddunken, illegaal, aanstootgevend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is, of die inbreuk maakt op enige intellectuele eigendom of deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in om opmerkingen te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten.U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen illegale, lasterlijke, beledigende of obscene inhoud zullen bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden.U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand die u niet bent, of proberen ons en/of derden te misleiden met betrekking tot de oorsprong van uw opmerkingen.U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en hun nauwkeurigheid.We nemen geen verantwoordelijkheid voor en wijzen elke aansprakelijkheid af voor eventuele opmerkingen die u plaatst of andere berichten van derden.

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

De indiening van uw persoonlijke informatie naar onze winkel wordt beheerst door ons privacybeleid en onze juridische kennisgevingen.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN NALATIGHEDEN

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, vergoedingen, productverzending, levertijden en beschikbaarheid.We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, als informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is, en dat op elk moment en zonder kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft geplaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet.Er mag geen bepaalde update- of verversingsdatum in de Service of op een gerelateerde website in aanmerking worden genomen om te concluderen dat informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de verboden uiteengezet in de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) anderen ertoe aan te zetten illegale handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om een regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of regelgeving te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) iemand lastigvallen, mishandelen, beledigen, pijn doen, belasteren, belasteren, denigreren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde, onafhankelijke of internetwebsite in gevaar brengt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, een domein te kapen, informatie af te persen, te browsen, te verkennen of het web (of enige andere bron) te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of internet te schenden of te omzeilen.We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van verboden gebruik.

ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen of beweren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, snel, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen annuleren zonder u hiervan eerst op de hoogte te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om deze te gebruiken, op eigen risico is.De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons anders vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, zonder garanties en zonder voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en vrijwaring van inbreuk.

Maison Cécile, onze directeuren, managers, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele schade, punitief, speciaal , of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (zelfs in geval van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, ontstaan van uw gebruik van een dienst of product afgeleid van deze dienst, of met betrekking tot enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst of uit uw ut inhoud (of product) die via de Service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid dat deze zich voordoen.Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

ARTIKEL 14 - VERGOEDING

U stemt ermee in om Maison Cécile, ons moederbedrijf, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, managers, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en beschermen met betrekking tot elke claim of verzoek , inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij vanwege of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar ze verwijzen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, kan deze bepaling niettemin worden toegepast voor zover toegestaan door de wet, en moet het niet-toepasselijke deel als losstaand worden beschouwd. van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, mag deze dissociatie de geldigheid en toepasselijkheid van alle overige overige bepalingen niet aantasten.

ARTIKEL 16 - BEINDIGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden die de partijen vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of niet worden beëindigd.U kunt deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als we naar eigen goeddunken van mening zijn dat u niet succesvol bent, of als we vermoeden dat u niet in staat bent geweest om te voldoen aan de voorwaarden van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen vooraf en u blijft verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen tot de datum van beëindiging (inclusief deze), en/of we kunnen u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Elk verzuim van onze kant om enig recht of enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of toe te passen, mag geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling inhouden.

Deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid of operationele regel die we op deze site of in verband met de service plaatsen, vormen het volledige begrip en begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service, en vervangen alle communicatie, voorstellen en alle overeenkomsten, eerdere en hedendaagse, mondelinge of schriftelijke, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot enige eerdere versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opsteller.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waarmee wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten die van kracht zijn in Parijs, Frankrijk.

ARTIKEL 19 - WIJZIGING ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen.Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren op eventuele wijzigingen.Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze site na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Algemene voorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via hello@maison-cecile.com

×